Οι ιδιόκτητοι χώροι μας των 24.000 τ.μ. (4.000 τ.μ. στεγασμένος χώρος) στη βιομηχανική ζώνη της Μαγούλας Αττικής και 60.000 τ.μ. (6.000 τ.μ. στεγασμένος χώρος) στην Εύβοια, μαζί με όλο τον σύγχρονο βιομηχανικό εξοπλισμό για διαμόρφωση, κοπή και κατασκευή όλων των ειδών μέταλλο, μας δίνει την ικανότητα να προσφέρουμε μεγάλη παραγωγική ικανότητα και υψηλή ποιότητα προϊόντων.

Υιοθετώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογικών μεθόδων και τεχνικών παραγωγής προσθέτουμε αξία, αποδοτικότητα και ακρίβεια μέσω της διαδικασίας κατασκευής.

Ο σύγχρονος βιομηχανικός εξοπλισμός, μαζί με προγράμματα υψηλής σχεδίασης όπως StruMis, Tekla, Advance, Strucad και Autocad, μας καθιστούν μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες χάλυβα στην εγχώρια αγορά.

Our Private Permises