30 χρόνια Εμπειρίας & Τεχνογνωσίας στον τομέα των Μεταλλικών Κατασκευών.

Environmental Engineering

Στην Κατασκευαστική Ι. Δημητρίου ΕΠΕ αναγνωρίζουμε ότι κτίζοντας και κατασκευάζοντας μπορεί να έχει περιβαλλοντική επίπτωση στην γύρω περιοχή και καθώς και στην ασφάλεια των ανθρώπων μας. Πιστεύοντας στην ολόπλευρη απόδοση, πέραν των οικονομικών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, έχουμε δεσμευτεί να λειτουργούμε με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Μια ισχυρή περιβαλλοντική εστίαση υπάρχει σε κάθε στάδιο.

Ανακύκλωση

Ενθάρρυνση των εργασιών για τη μείωση της κατανάλωσης, αύξησης της ανακύκλωσης και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού που απορρίπτεται.

Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

Οι δραστηριότητές μας παράγουν σχετικά μικρές ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων.

Ομάδα Έρευνας & Ανάπτυξης

Έρευνα & Ανάπτυξη από ομάδα του Ομίλου, η οποία εκτιμά όλο και περισσότερο την εξοικονόμηση πρώτων υλών και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά το σχεδιασμό νέων προϊόντων.

Working with us

Μεταλλικές Κατασκευές
από το 1992

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Εταιρικά Νέα

Οι Πελάτες μας