Περιγραφή Έργου

Κατασκευή και τοποθέτηση, μεταλλικού στεγάστρου, στο κλειστό γυμναστήριο της Πολυτεχνιούπολης Ζωγράφου.

Zografos Closed Gym