Περιγραφή Έργου

Ανοξείδωτη κατασκευή (ΙΝΟΧ 316) διοχέτευσης θαλάσσιου νερού, για την ΔΕΗ Αλιβερίου. Χώρος τοποθέτησης: 16μ κάτω από την θάλασσα.

INOX Structures