Περιγραφή Έργου

Κατασκευή και τοποθέτηση 400 τόνων χαλύβδινων πλαισίων και 50 τόνων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Εγκατάσταση δύο σιλό τσιμέντου (συνολικού βάρους 150 τόνων.).

Ύψος: 30μ

Διάμετρος: 12,4μ

patra-titan-cement-factory