Περιγραφή Έργου

Αρχαιολογικός χώρος Ακρωτηρίου Σαντορίνης. Διαμόρφωση στεγάστρου σε ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα και λιμάνια του Αιγαίου κατά τη Μέση και Ύστερη εποχή του Χαλκού (20ος – 17ος αιώνας π.χ).

Βάρος: 2.500 ton
Προϋπολογισμός: 5.200.000 €
Πελάτης: Κ/Ξ Ακρωτηρίου Θήρα

Steel Shelter Santorini