Περιγραφή Έργου

Ανοξείδωτο μεταλλικό στέγαστρο στον αρχαιολογικό χώρο, του Ρωμαϊκού Βαλάνειου (λουτρού), στο κέντρο της Αθήνας. Στο τμήμα που εντοπίζεται εντός του Εθνικού κήπου και στη λεωφόρο Αμαλίας.
Το λουτρό κατασκευάστηκε στα τέλη του 3ου αι. μ.Χ, αποτελεί στοιχείο εθνικής κληρονομιάς, και όλες οι εργασίες τελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Επιφάνεια: 450m2
Βάρος: 15 ton

Roman Valanio