Περιγραφή Έργου

Πολυόροφο κτίριο γραφείων 13.625m2.

Βάρος: 4.200 tons
Τοποθεσία: ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ “UPGROUND ESTATES”
Πελάτης: LUFIN L.T.D

Multistory Building