Περιγραφή Έργου

Βαριές Μεταλλικές Κατασκευές για την Αναβάθμιση της Παλαιάς Μονάδας στα Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.)

Βάρος: 1.533 ton
Πελάτης: Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Heavy Industrial Steel