Περιγραφή Έργου

Μεταλλικό κτίριο (χώροι γραφείων και παραγωγής) της εταιρείας ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Επιφάνεια: 3.200 m2
Βάρος: 1.200 ton

Gavalas Buildings