Περιγραφή Έργου

Κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρου, στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Λαμίας.

Βάρος: 130 ton

Γήπεδο ποδοσφαίρου Λαμίας