Περιγραφή Έργου

Μεταλλική ανοιγόμενη στέγη στο εμπορικό κέντρο Athens Heart.

Άνοιγμα ζευκτών: 60 m
Βάρος κατασκευής: 300 ton

Athens Heart