Περιγραφή Έργου

Κατασκευή ασφαλτικού μηχανήματος για λογαριασμό της Γαλλικής εταιρίας S.A.S TECHNIK.
Πελάτης: S.A.S TECHNIK

Asphaltic Machine