Η εταιρία μας αναζητά υπεύθυνο λογιστηρίου.

Αρμοδιότητες

Γενικά καθήκοντα υπεύθυνου λογιστηρίου (Καταχώρηση βιβλίων Γ’ Κατηγορίας / λογιστικές εγγραφές / έλεγχος / έκδοση ΦΠΑ / Τιμολόγηση/ Τήρηση Αποθήκης / Μισθοδοσία/ κτλ )

Ζητούμενα προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομική ή Λογιστικής Κατεύθυνσης

Προηγούμενη εμπειρία σε θέση λογιστηρίου με τήρηση βιβλίων Γ Κατηγορίας

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτά)

Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Γνώση Υπολογιστών

Προαιρετικά: Γνώση του λογιστικού προγράμματος SAP Business 1

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστέλλουν βιογραφικό στο παρακάτω mail με θέμα «Θέση Λογιστηρίου»

ad@kataskevastiki.gr