Μπορούμε να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες για έργα που κυμαίνονται από 50 τόνους έως πάνω από 2000 τόνους.

Για να διατηρήσουμε τη θέση μας και τη φήμη μας στην αγορά, είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά επενδύοντας στη γνώση, τις τεχνολογίες και τον αυτοματισμό.

production-capacity-blackwhite