Η εταιρία Κατασκευαστική Ι. Δημητρίου Ε.Π.Ε έχει πάνω από 25 χρόνια συνδυασμένης γνώσης της βιομηχανίας για την παροχή υπηρεσιών και κατασκευών, που είναι τόσο υγιείς όσο και ανταγωνιστικές. Όπου είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία τους για να συμβουλεύσουν τον πελάτη ώστε να εξασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Μία από τις βασικές μας ιδιότητες είναι η ακρίβεια και η ποιότητα όλων των προϊόντων παραγωγής. Η διαδικασία ξεκινάει από το τμήμα σχεδιασμού και λεπτομερειών. Χρησιμοποιώντας το πιο πρόσφατο μηχανογραφικό λογισμικό τεχνολογίας, όπως το Tekla Structures, το StruCad, το AutoCAD και το StuMIS Management System, μπορούμε να προτείνουμε τις εναλλακτικές λύσεις για τον σχεδιασμό των συνδέσεων, τα βάρη, την κατασκευή και το πρόγραμμα εγκατάστασης.

Η συνεχής επένδυση της εταιρεία στον εξοπλισμό, η κατάρτιση και η συνεχής ανάπτυξη προσωπικού, δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την ισορροπία μεταξύ της ποιότητας του προϊόντος και των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα.

ergose-1
ergose-2
tekla strucad autocad strumis